Baker Tilly TPA

11 zemí. 11 daňových systémů

27.02.2017

TPA, jedna z předních poradenských společností v oblasti daní a auditu, vydala novou sérii publikací „Investing in… 2017“. Rok 2017 s sebou přinesl změny v oblasti daní a sociálního pojištění v zemích střední a jihovýchodní Evropy. Brožury se věnují souhrnnému přehledu daňových systémů ve vybraných evropských zemích.

11 zemí. 11 daňových systémů

TPA každoročně přináší přehled nejdůležitějších daňových novinek v 11 zemích střední a jihovýchodní Evropy (Albánie, Bulharsko, Česká republika, Chorvatsko, Maďarsko, Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko).

Souhrnný přehled o daňových systémech těchto zemí je k dispozici v našich brožurkách „Investování v…“ každoročně vydávaných v angličtině a němčině. Můžete si je bezplatně objednat v elektronické nebo tištěné podobě.