Baker Tilly TPA

Velkoobchod a maloobchod

Už dlouhou dobu je obchod např. s textilem, potravinami a nápoji konfrontován s důsledky vysoce konkurenčního prostředí. Každá firma chce získat co největší obchodní podíl nebo udržet ten stávající na velmi dynamickém globálním trhu.

Velkoobchod a maloobchodPožadavky zákazníků rostou, nákupní zvyklosti kladou na obchodníky stále větší nároky a změny přicházejí stále častěji. Obchodníci musejí na tyto změny umět rychle reagovat a to vyžaduje jak flexibilní strukturu společnosti, tak i schopnost přicházet s inovacemi. To má za následek zkracující se životní cyklus výrobků. Podnikatelé musí v těchto odvětvích neustále čelit novým nárokům a výzvám, aby si udrželi svou pozici na trhu v prostředí klesajících tržních marží, hrozícího poklesu trhů a rostoucího množství předpisů a dalších požadavků.

Roste úloha informačních technologií a multimediální komunikace. Je třeba neustále sledovat nejnovější technologické trendy a komunikovat se zákazníky prostřednictvím moderních komunikačních kanálů.

My v TPA máme dlouhodobé zkušenosti s obchodními firmami a tímto sektorem. Pokud byste chtěli profitovat z našich zkušeností a know-how, stačí nás kontaktovat.