Baker Tilly TPA

Služby

Daňové poradenství

Daňové poradenství

Snad každá obchodní transakce má své daňové aspekty, což v podmínkách neustále se měnící daňové legislativy klade vysoké nároky na odbornost daňových subjektů. Náš tým daňových odborníků Vám v oblasti daňového poradenství rád nabídne svou podporu, která je založená na našich dlouholetých zkušenostech, inovativním řešení daňových otázek a striktně proklientském přístupu.

Daňové poradenství přehled
Účetnictví

Účetnictví

Klientům, kteří se rozhodli pro vedení účetnictví externím dodavatelem, nabízíme vysoce kvalitní službu založenou na odbornosti našich zaměstnanců a na dlouholetých zkušenostech s poskytováním služeb.

Účetnictví přehled
Audit

Audit

TPA nabízí svým klientům nejen kontrolu finančních výkazů a speciální audity, ale zejména prvotřídní odborné znalosti oblasti firemního poradenství a mezinárodních účetních standardů (IFRS/US-GAAP).

Audit přehled
Poradenství

Poradenství

V rámci poradenství se zaměřujeme především na dosažení měřitelných a hmatatelných výhod pro naše klienty. Abychom se dokázali úspěšně vyhnout všem nástrahám, na které mohou společnosti bez ohledu na jejich velikost narazit, je pro nás zcela zásadní otevřená informovanost a transparentnost v průběhu celého projektu.

Poradenství přehled