Baker Tilly TPA

Audit

TPA nabízí svým klientům nejen kontrolu finančních výkazů a speciální audity, ale zejména prvotřídní odborné znalosti oblasti firemního poradenství a mezinárodních účetních standardů (IFRS/US-GAAP).

Optimalizace = naše přidaná hodnota.

Považujeme náš závazek vyplývající z auditu za více než pouhé potvrzení, že výroční finanční výkazy jsou v souladu se zákonnými požadavky. Naším cílem je vytvořit pro naše klienty při každém auditu tzv. "přidanou hodnotu auditu" s doporučeními, které povedou k optimalizaci firemních procesů, interních kontrolních systémů a řídících informačních systémů.

Spolu s kancelářemi TPA v dalších zemích a ve spolupráci s kolegy v síti Baker Tilly International dokážeme nabídnout mezinárodně aktivním klientům efektivní audit v souladu s mezinárodními auditorskými standardy ISA.