Baker Tilly TPA

Daňová due diligence

Při každé akvizici je detailní znalost předmětu koupě základem pro správné stanovení kupní ceny. V rámci daňové due diligence identifikujeme daňová rizika spojená s předmětem akvizice a navrhneme způsob jejich řízení. Klient tak obdrží informace, díky kterým bude schopen učinit relevantní rozhodnutí.   

Nabízíme Vám:

  • analýzu daňových nabývacích cen hlavních položek majetku;
  • posouzení daňových přiznání za zvolená minulá období;
  • rozbor vztahů a cen uplatňovaných mezi spřízněnými osobami;
  • zmapování aspektů DPH;
  • prověření plnění zákonných povinností v oblasti daní;
  • daňovou strukturaci transakce;
  • analýzu daňových aspektů kupní smlouvy.

 

Více informací o Finanční due diligenci

Více informací o Obchodní due diligenci

 

Podívejte se na další služby v oblasti daňového poradenství, které poskytujeme.