Baker Tilly TPA

Poradenství

V rámci poradenství se zaměřujeme především na dosažení měřitelných a hmatatelných výhod pro naše klienty. Abychom se dokázali úspěšně vyhnout všem nástrahám, na které mohou společnosti bez ohledu na jejich velikost narazit, je pro nás zcela zásadní otevřená informovanost a transparentnost v průběhu celého projektu.

Základem úspěšného poradenství orientovaného na potřeby konkrétní společnosti je důvěra mezi poradcem a klientem, zapojení zkušených specialistů v dané oblasti, využití sofistikovaných kvalitativních metod a vysoká odbornost v oblasti daní a auditu. Jen tak mohou vznikat nové nápady a myšlenky, které jsou rozhodující k nalezení úspěšného řešení. Toto řešení musí být vždy uzpůsobeno klientovi na míru tak, aby mělo co největší přínos pro jejich rozhodování.