Baker Tilly TPA

Poradenství při nákupech a prodejích společností

Expanze společnosti, změna strategie nebo reorganizace firmy: v oblasti fúzí a akvizic (M&A) existují příležitosti a možnosti pro společnosti všech velikostí a ve všech odvětvích ke zvýšení jejich hodnoty. Tyto výzvy mohou být ale doprovázeny také riziky jak pro společnost, tak její vedení. Vzhledem k tomu, že takové nákupní a prodejní transakce nejsou součástí každodenního podnikání společnosti, doporučujeme obrátit se na naše experty.

Při poskytování služeb v oblasti fúzí a akvizic spolupracujeme s našimi kolegy specializujícími se na daňové, účetní a další navazující oblasti.

Naše služby:

  • komplexní podpora při realizaci transakcí, příprava a realizace celého nákupního či prodejního procesu;
  • zhodnocení podnikatelských záměrů, finančních plánů, příprava veškerých podkladů souvisejících s nabídkami a informačními memorandy;
  • podpora při vyhledání investora či prodávajícího;
  • příprava a podpora při vyjednávání s investory;
  • stanovení hodnoty společností založené na metodě DCF (diskontované peněžní toky) a/nebo srovnatelných modelech;
  • finanční, komerční, tržní, manažerská a daňová due diligence;
  • řízení post-transakčních integračních procesů.

 

Podívejte se na další služby v oblasti poradenství, které poskytujeme.