Baker Tilly TPA

Finanční účetnictví a reporting

Klientům, kteří se rozhodli pro vedení účetnictví externím dodavatelem, nabízíme vysoce kvalitní službu založenou na odbornosti našich zaměstnanců a na dlouholetých zkušenostech s poskytováním služeb. Víme, že intenzivní komunikace s klientem a nastavení účetnictví a reportingu na jeho individuální potřeby jsou klíčem ke klientově spokojenosti.

Vedení účetnictví obsahuje především tyto činnosti:

 • zpracování účetní agendy;

 • členění účetnictví dle potřeb klienta;

 • vyhotovení účetní závěrky;

 • spolupráce při tvorbě interních účetních dokladů;

 • archivace účetních dokladů;

 • zpracování agendy daně z přidané hodnoty včetně ověření úplnosti a správnosti daňových dokladů;

 • průběžné sledování a včasné upozornění na splatnost záloh a doplatků daní;

 • součinnost při kontrolách příslušných institucí;

 • sestavení reportingu dle potřeb klienta včetně převodu na jiné účetní standardy (IFRS, US GAAP, HB II atd.);

 • konsolidace a vyhotovení konsolidované účetní závěrky;

 • vyhotovení výkazů pro statistické účely;

 • online náhled klientů do účetnictví jejich společnosti.

 

Finanční reporting pak představuje důležité pojítko mezi dceřinou společností a jejím mateřským koncernem. Víme, že přesnost, včasnost a rychlá komunikace při reportingu jsou hlavní kritéria, která napomáhají mateřským společnostem dobře zvládnout konsolidační proces a která dělají z reportingu efektivní controllingový nástroj.

Služby v oblasti finančního reportingu nabízíme jak společnostem, kterým vedeme účetnictví, tak společnostem s vlastní účtárnou:

 • nastavení systému reportingů v rámci skupiny;

 • nastavení účetnictví tak, aby umožňovalo efektivní reporting;

 • převod na jiné účetní standardy (IFRS, US GAAP, HB II atd.);

 • sestavení reportingových dokumentů;

 • průběžná komunikace s mateřským koncernem;

 • audit reportingových podkladů;

 • průběžná komunikace s koncernovým auditorem.

 

Podívejte se na další služby v oblasti účetnictví, které poskytujeme.