Baker Tilly TPA

Mzdové účetnictví

Klientům, kteří se rozhodli pro vedení mzdového účetnictví externím dodavatelem, poskytujeme vysoce kvalitní službu založenou na odbornosti našich zaměstnanců a na dlouholetých zkušenostech s poskytováním služeb. Víme, že intenzivní komunikace s klientem a nastavení mzdového účetnictví a reportingu na jeho individuální potřeby jsou klíčem ke klientově spokojenosti.

 

Mzdové účetnictví obsahuje především tyto činnosti:

 • průběžné zpracování agendy příjmů ze závislé činnosti;

 • možnost absolutního utajení jednotlivých mezd;

 • přihlášení a odhlášení zaměstnance k zdravotnímu a sociálnímu pojištění;

 • zpracování měsíčních a ročních vyúčtování, hlášení pro příslušné instituce;

 • archivace mzdových dokladů;

 • reporting mzdových nákladů dle potřeb vedení společnosti;

 • součinnost při kontrolách příslušných institucí;

 • vyhotovení výkazů pro statistické účely;

 • online náhled klientů do mzdové agendy jejich společnosti

 

Jdeme s dobou

Vedení mzdového účetnictví koncipujeme tak, abychom reagovali na tlak ke snižování cen ze strany klientů, zároveň však zajistili vysokou kvalitu našich služeb. Důležitými aspekty při skloubení vstřícných cen a vysoké kvality jsou:

 • moderní software, který umožňuje, jak on line náhledy, tak i on line zadávání dat a generování manažerských reportů

 • automatické propojení s vaším docházkovým systémem.

Je na Vás, zda se rozhodnete pro komplexní zpracování mzdového účetnictví naší mzdovou účtárnou, nebo zapojíte vaše stávající zaměstnance do zadávání dat či do tvorby výstupů a reportů a na nás ponecháte odborný dohled a komunikaci se státní správou.

 

Technická a odborná vybavenost

Pro zajištění kvalitního mzdového účetnictví v prostředí postupující elektronizace a neustále se měnící legislativy udržujeme vysokou odbornost a odpovídající technickou vybavenost:

 • analyzujeme dopady změn legislativy na Vaše podnikání;

 • maximálně využíváme elektronické komunikace se státní správou;

 • radíme v oblasti zaměstnaneckých benefitů a v ostatních relevantních oblastech daně z příjmů;

 • řešíme případy, které přináší globální mobilita pracovních sil, jako jsou:

- vysílání zaměstnanců mimo ČR;

- přijímání zahraničních zaměstnanců českými zaměstnavateli.

 

 Spoluprací s námi získáte:

 • přenesení rizika – garantujeme správnost zpracovaných mezd a zastupitelnost zodpovědných zaměstnanců;

 • zázemí mezinárodní poradenské společnosti – stojí za námi mezinárodní poradenská skupina a široké know-how v oblastech auditu, účetnictví, daní, oceňování a podnikového poradenství;

 • spolehlivého obchodního partnera, pro kterého bude vaše spokojenost a prosperita mottem i cílem.

 

Podívejte se na další služby v oblasti účetnictví, které poskytujeme.